LPS Urbariát Zádubnie

PONUKA PRÁCE

V PDF prílohe nájdete ponuku práce v LPS

Obhliadka lesa pred ťažbou kalamity kôrovca - 09/2012

 
V jeseni/2012 sme museli vykonať ťažbu kalamity kôrovca, ktorý sa premnožil v letných horúčavách.
Zimu 2012 sme prežili v zdraví, v dobrej nálade
a s chuťou do jarných prác.


CELKOVÉ  VÝSLEDKY PRÁC LPS v roku 2011
V roku 2011 sme vyťažili a predali približne:
  • 761 m3 drevnej hmoty pre firmy na základe elektronických výberových konaní
  • 57 m3 palivového dreva zo skládky
  • 62 m3 palivového dreva formou samovýrezu

Okrem tohto boli vykonané pestovateľské práce na porastoch LPS podľa priložených príloh:


Zrušenie Urbáru v roku 1958 + zoznamy podielnikov z roku 1958,
podľa ktorých bolo LPS Urbariát Zádubnie obnovené.


V roku 1958 Rada ONV v Žiline zrušila spoločenstvo Bývalých urbárnikov v Zádubní a to:
26.09.1958 - Sedliacky grunt  - rozhodnutím pod č.j.: Pôd-1186/58-554-72/les.
01.10.1958 - Richtársky grunt - rozhodnutím pod č.j.: Pôd-1186/1/58-534-73/les.

Prílohami týchto rohodnutí sú zoznamy podielnikov Sedliackeho gruntu a Rychtárskeho gruntu, ktoré sa neskôr stali základnou evidenciou podielnikov pri obnove spoločenstva LPS Urbariát Zádubnie.

Dokumenty o vydaných porastoch zo strany Lesy SR š.p. , Banská Bystrica

Oznámenie o odvoze dreva z lokality Adamovec od 11.1.2011

LPS Urbariáz Zádubnie oznamuje, že bude v termíne od 11.1.2011 odvážať drevo. Trvanie: 7-10 dní.
Celý oznam v PDF prílohe ...

Oprava - odvodnenie cesty

Oprava cesty na Mliečniky v dĺžke 150m – vykonaná 24.11.2010, kde bol použitý drobný stavebný materiál od p. Brosa, ďalej bol vykopaný rigol a osadená odvodňovacia rúra v dĺžke 5 m x 40 cm priemer. Na zásyp bol zakúpený a dovezený kameň cca 7ton. Celkové náklady boli cca 280 €, pričom bolo odpracovaných 21 hodín.
Cesta na mliečniky a osadenie odvodňovacej rúry boli vykonané na základe toho, že cestu poškodili cestári v záujme odvodniť hlavnú cestu a neboli ochotní vykonať nápravu, aby moho LPS túto cestu riadne využívať. Zároveń opravou tejto ciesta a cesty v Adamovci výbor LPS plní doporučenia DR LPS z Valného zhromaždenia.
Prihlásiť
Webmaster | LPS Urbariát Zádubnie, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.