LPS Urbariát Zádubnie

Portál Katastrálneho úradu


Informácie o katastrálnom území obce Zádubnie a o nehnuteľnostiach patriacich do tohto katastrálneho územia, nájdete na internetovej stránke Správy Katastra:

NOVÝ kataster - portal.sk
kataster portal
Prihlásiť
Webmaster | LPS Urbariát Zádubnie, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.