LPS Urbariát Zádubnie

Požiar 7/2007

Požiar založil neznámy páchateľ, predpokladáme odhodením cigaretového ohorku, v čase keď bola táto lokalita už vyťažená, vyčistená a vysadená novými sadenicami. Došlo tak k škode obhorením kmeňov niekoľkych zostávajúcich stromov, ale hlavne k škode na vysadených porastoch, ktoré bolo treba vysadiť opätovne.
Požiar sa podarilo uhasiť s pomocou DHZ Zádubnie, Záchrannej hasičskej brigády, ale hlavne vďaka množstvu obetavých podielnikov LPS. (priložená fotogaléria po uhasení požiaru).
Prihlásiť
Webmaster | LPS Urbariát Zádubnie, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.