LPS Urbariát Zádubnie

Obhliadka lesa pred ťažbou kalamity kôrovca - 09/2012

 
V jeseni/2012 sme museli vykonať ťažbu kalamity kôrovca, ktorý sa premnožil v letných horúčavách.


CELKOVÉ  VÝSLEDKY PRÁC LPS v roku 2011
V roku 2011 sme vyťažili a predali približne:
  • 761 m3 drevnej hmoty pre firmy na základe elektronických výberových konaní
  • 57 m3 palivového dreva zo skládky
  • 62 m3 palivového dreva formou samovýrezu

Okrem tohto boli vykonané pestovateľské práce na porastoch LPS podľa priložených príloh:

Pestovateľská činnosť

Oprava - odvodnenie cesty

Oprava cesty na Mliečniky v dĺžke 150m – vykonaná 24.11.2010, kde bol použitý drobný stavebný materiál od p. Brosa, ďalej bol vykopaný rigol a osadená odvodňovacia rúra v dĺžke 5 m x 40 cm priemer. Na zásyp bol zakúpený a dovezený kameň cca 7ton. Celkové náklady boli cca 280 €, pričom bolo odpracovaných 21 hodín.
Cesta na mliečniky a osadenie odvodňovacej rúry boli vykonané na základe toho, že cestu poškodili cestári v záujme odvodniť hlavnú cestu a neboli ochotní vykonať nápravu, aby moho LPS túto cestu riadne využívať. Zároveń opravou tejto ciesta a cesty v Adamovci výbor LPS plní doporučenia DR LPS z Valného zhromaždenia.

Požiar 7/2007

Požiar založil neznámy páchateľ, predpokladáme odhodením cigaretového ohorku, v čase keď bola táto lokalita už vyťažená, vyčistená a vysadená novými sadenicami. Došlo tak k škode obhorením kmeňov niekoľkych zostávajúcich stromov, ale hlavne k škode na vysadených porastoch, ktoré bolo treba vysadiť opätovne.
Požiar sa podarilo uhasiť s pomocou DHZ Zádubnie, Záchrannej hasičskej brigády, ale hlavne vďaka množstvu obetavých podielnikov LPS. (priložená fotogaléria po uhasení požiaru).
Prihlásiť
Webmaster | LPS Urbariát Zádubnie, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.